Các thẻ học thiết kế web | Vnskills.com

By | 8 Tháng Chín, 2016

6  thẻ tiêu đề cần biết khi học thiết kế web html css

Khi trình bày một trang Web, đôi khi bạn phải cần đến các tiêu đề theo các kích cỡ, phông chữ khác nhau. HTML có các tag để thực hiện việc này.

Ðể tạo một tiêu đề chúng ta dùng

<hx> Tên tiêu đề <hx>

Trong đó x là một số có giá trị từ 1 đến 6 chỉ kích cỡ tiêu đề. Sau đây là ví dụ cho các cỡ của tiêu đề.

Tiêu đề cỡ 1  <!– H1 cỡ 36 –>

Tiêu đề cỡ 2

Tiêu đề cỡ 3

Tiêu đề cỡ 4

Tiêu đề cỡ 5
Tiêu đề cỡ 6.

4.2.Thực hành

Thêm các tiêu đề vào trang Web của bạn.

  1. Mở lại file HTML mà bạn đã tạo ra ở bài học trước bằng trình soạn thảo văn bản mà bạn đã dùng để tạo ra nó.
  2. Thêm đoạn sau vào file HTML. Bạn cần lưu ý đoạn thêm vào phải nằm giữa <body> và </body>

<h1>Gới thiệu chung</h1>

vào trước đoạn “Chào mừng bạn đã tham gia chuyên mục Chân trời tri thức của tạp chí Công nghệ Thông tin Internet Today. Trong phần này bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản về HTML, công cụ để tạo ra các trang Web. Sau khi đã học xong về HTML bạn có thể tạo ra những trang Web đầy ấn tượng với  văn bản, hình ảnh, âm thanh…

  1. Lưu công việc bạn vừa làm.
  2. Dùng trình duyệt Web để mở file HTML bạn vừa tạo và so sánh với ví dụ mẫu, nếu bạn thấy khác bạn có thể phải xem lại những gì mình đã tạo trong file HTML.
  3. Chia văn bản thành nhiều đoạn

Trước hết bạn lại mở file HTML mà bạn đã tạo từ các bài học trước bằng trình soạn thảo văn bản, thay vì để văn bản như cũ, bây giờ ở cuối mỗi dòng bạn có thể gõ Enter vài lần, khi đó đoạn văn bản của bạn trông có vẻ như sau :

Chào mừng bạn đã tham gia chuyên mục Chân trời tri thức của tạp chí Công nghệ Thông tin Internet Today. Trong phần này bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản về HTML, công cụ để tạo ra các trang Web. Sau khi đã học xong về HTML bạn có thể tạo ra những trang Web đầy ấn tượng với văn bản, hình ảnh, âm thanh…

Lưu công việc bạn vừa làm và mở nó trên trình duyệt của bạn. Khi đó bạn sẽ trông thấy kết quả trên trình duyệt như sau :

Bạn cảm thấy có điều gì không đúng phải không? Bởi vì HTML bỏ qua dấu hiệu xuống dòng khi bạn gõ Enter và bỏ qua các dòng trống nên bạn thấy đoạn văn bản mà bạn vừa nhập dù có Enter để xuống dòng nhưng vẫn liền với nhau.

Ðể chia đoạn HTML dùng tag <p>

Cũng lưu ý rằng tag <hx> gắn liền với sự chia đoạn nên bạn không cần phải đặt <p> trước <hx>.

Chèn các dấu chia đoạn vào file HTML của bạn.

  1. Dựng trình soạn thảo văn bản để mở tile HTML mà bạn đã tạo từ trước.
  2. Chúng ta thêm đoạn mới vào văn bản, sau đoạn đầu

Tạp chí Internet Today là một tạp chí điện tử chuyên về Công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu và khám phá những bí ẩn của HTML để bạn có thể tự tạo ra các trang Web cho riêng mình

  1. Ðưa con trỏ soạn thảo đến cuối đoạn đầu, thêm tag <p>. Lúc này đoạn văn bản trông giống như sau.

Chào mừng bạn đã tham gia chuyên mục Chân trời tri thức của tạp chí Công nghệ Thông tin Internet Today. Trong phần này bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản về HTML, công cụ để tạo ra các trang Web. Sau khi đã học xong về HTML bạn có thể tạo ra những trang Web đầy ấn tượng với văn bản, hình ảnh, âm thanh…

<p>

Tạp chí Internet Today là một tạp chí điện tử chuyên về Công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu và khám phá những bí ẩn của HTML để bạn có thể tự tạo ra các trang Web cho riêng mình

  1. Lưu lại công việc của bạn.
  2. Dùng trình duyệt mở lại file HTML của bạn và so sánh với ví dụ mẫu.

Như bạn thấy, các đoạn văn bản đã được tách nhau do tác dụng của tag <p>

Thêm một số tag phân đoạn

<hr> Chèn một đường thẳng vào trang Web của bạn, tag này thường dùng để chia những phần chính của trang Web.

<br> Ðẩy văn bản xuống một dòng mới, tag này khác tag <p> ở chỗ nó không chèn thêm vào trang của bạn một dòng trống như tag <p>. Bạn có thể sử dụng tag này khi tạo một danh sách, viết các dòng của một bài thơ.

Ví dụ : Nếu trong file HTML có đoạn sau giữa tag<body> và </body>

<hr>

Câu lạc bộ Tin học VNN1<br>

Câu lạc bộ Văn hoá VNN3<br>

Tạp chí Internet Today<br>

<hr>

(Lượt xem: 1, Lượt xem trong ngày: 1)