Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

By | 25 Tháng Chín, 2016

Một doanh nghiệp có quy mô sản xuất tốt thì  phải quan tâm tới vấn đề an toàn lao động, trước là thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước sau là sự an phát triển của doanh nghiệp. Theo nghị định 44/2016 quy định các doanh nghiệp đều phải thực hiện tổ chức các cán bộ công nhân viên tham gia khóa học an toàn lao động để có chứng chỉ an toàn lao động đối với người quản lý còn đối với những công nhân lao động phải có thẻ lao động để đảm bảo rằng mọi người đều được phổ biến thông tin về an toàn lao động các nguyên tắc trong khi lao động để tránh những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.
– Sơ đồ tổ chức, quyền và trách nhiệm;
– Chương trình an toàn/ Kế hoạch bảo hộ lao động;
– Xây dựng nội qui an toàn, qui trình vận hành an toàn máy;
– Đào tạo và huấn luyện an toàn; Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức an toàn.
– Tuân thủ luật về an toàn vệ sinh lao động: triển khai, theo dõi và đánh giá
– Công tác tự kiểm tra việc triển khai công tác an toàn;
– Quản lý thiết bị, máy móc.
– Công tác điều tra, báo cáo tai nạn sự cố;
– Công tác theo dõi và báo cáo thực hiện công tác an toàn;
– Vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động;
– Qui định xử phạt về vi phạm an toàn lao động.

(Lượt xem: 3, Lượt xem trong ngày: 1)