Hóa chất và việc an toàn vệ sinh lao động

By | 10 Tháng Chín, 2016

Việc vệ sinh an toàn lao động là việc hết sức cần thiết trong công tác lao động hiện nay. Nhà nước cũng có những điều luật đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Nghị định 44/2016 mới đây đã có đầy đủ về các nguyên tắc trong khi làm việc áp dụng cho từng nhóm đối tượng. Yêu cầu với những người thuộc nhóm 1 là những người sử dụng lao động như: giám đốc, quản lý,.. phải có chứng chỉ an toàn lao động còn đối với các nhóm lao động thì phải nắm được các thông tin an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động ngoài ra còn phải có sổ theo dõi an toàn lao động tại đơn vị mình làm việc.

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các chiến lược an toàn hóa chất phải gắn liền với các nguyên tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và mô tả nguy cơ, mô tả rủi ro, đánh giá mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận hệ thống an toàn lao động nhằm quản lý một cách có hiệu quả các loại hóa chất.

Hóa chất là một phần không thể thiếu của môi trường sống và môi trường tự nhiên của chúng ta, lợi ích mà nó đem lại cho xã hội là vô giá; nhưng chúng ta cũng phải học cách quản lý hiệu quả những tác động không mong muốn và có hại của hóa chất.

Hoạt động quản lý này yêu cầu hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc biệt khi một vài trong số những vấn đề này có thể gây ra tác động trên phạm vi toàn cầu. Việc quản lý một cách hoàn chỉnh phải bao quát toàn bộ chu trình hoạt động của hóa chất. Tất cả những chiến lược và quy định gần đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên phạm vi quốc tế, quốc gia và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc của hệ thống quản lý về huấn luyện an toàn lao động.

Việc phòng ngừa phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm mấu chốt trong công tác đánh giá rủi ro. Các tổ chức quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã phối hợp biên soạn những hướng dẫn mang tính quốc tế về đánh giá nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn này được sử dụng như cơ sở để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn đánh giá hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và hợp tác trên phạm vi quốc tế về vực này.

(Lượt xem: 4, Lượt xem trong ngày: 1)