Những Dạng Khác Nhau Của Tiếng Trung Quốc

By | 7 Tháng Chín, 2016

Bài Viết Này Chuẩn châu âu sẽ gởi đến các bạn Những Dạng khác nhau của tiếng Trung Quốc . Vậy tiếng hoa bao gồm những dạng nào , viết ra sao , là bao nhiêu người sử dụng những dạng như vậy , bản đồ dưới đây sẽ thể hiện rõ điều đó 1 cách cụ thể nhất , nào cùng tìm hiểu với chứng chỉ tiếng hoa nào

Bản đồ thể hiện những dạng khác nhau của tiếng Trung Quốc (“các ngôn ngữ” hoặc “nhóm phương ngữ”).

Tên

Viết tắt

Bính âm

Latinh hóa

Giản thể

Phồn thể

Tổng số
người nói

Quan Thoại
Chú thích: Gồm Tiếng Phổ thông

Quan; 官

Guānhuà
Běifānghuà

Bính âm: Guānhuà
Bính âm: Běifānghuà

官话 (Quan thoại)
北方话 (Bắc phương thoại)

官話
北方話

khoảng 1.365 triệu

Ngô
Chú thích: Gồm Tiếng Thượng Hải

Ngô; 吴/吳

Wúyǔ

Trường-đoản: Ng Nyiu hoặcGhu Nyiu

吴语 (Ngô ngữ)

吳語

khoảng 90 triệu

Quảng Đông
Chú thích: Gồm Tiếng Quảng Đông & Tiếng Đài Sơn

Việt; 粤/粵

Yuèyǔ

Yale: Yuht Yúh
Việt bính: Jyut6 Jyu5

粤语 (Việt ngữ)

粵語

khoảng 70 triệu

Mân
Chú thích: Gồm Tiếng Phúc Lão, Đài Loan &Triều Châu

Mân; 闽/閩

Mǐnyǔ

POJ: Bân Gú;
BUC: Mìng Ngṳ̄

闽语 (Mân thoại)

閩語

khoảng 50 triệu

Tương

Tương; 湘

Xiāngyǔ

Romanji: Shiāen’ỳ

湘语(Tương ngữ)

湘語

khoảng 36 triệu

Khách Gia

Khách Gia;客家
Khách; 客

Kèjiāhuà
Kèhuà

Bính âm Khách Gia: Hak-kâ-fahoặc Hak-kâ-va
Bính âm Khách Gia: Hak-fahoặc Hak-va

客家话(Khách Gia thoại)
客话(Khách thoại)

客家話
客話

khoảng 35 triệu

Cám

Cám; 贛

Gànyǔ

Latinh hóa: Gon Ua

赣语 (Cám thoại)

贛語

khoảng 31 triệu

Các phân loại tranh cãi:

Tên

Viết tắt

Bính âm

Latinh hóa

Giản thể

Phồn thể

Tổng số
người nói

Tấn
Chú thích: từ tiếng Quan Thoại

Tấn; 晋/晉

Jìnyǔ

Không có

晋语 (Tấn ngữ)

晉語

45 triệu

Huy
Chú thích: từ tiếng Ngô

Huy; 徽

Huīyǔ
Huīzhōuhuà

Không có

徽语 (Huy ngữ)
徽州话 (Huy Châu thoại)

徽語
徽州話

~3,2 triệu

Bình
Chú thích: từ tiếng Quảng Đông

Bình; 平

Pínghuà
Guǎngxī Pínghuà

Không có

平话 (Bình thoại)
广西平话(Quảng Tây Bình thoại)

平話
廣西平話

~5 triệu

–          Sau khi xem xong bản đồ trên các bạn có cảm nghĩ gì nào , theo mình nghĩ thì có 1 số bạn sẽ lắc đầu ngao ngán , nhưng khi trong luyện thi tiếng hoa cấp tốc các bạn cần phải hiểu kỹ những dạng này nhé .

–          Những bài tiếp theo Chuẩn châu âu sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn bảng chữ số Trung quốc nhé .

–          Chúc các bạn có 1 bài viết tuyệt vời để xem.

(Lượt xem: 3, Lượt xem trong ngày: 1)