Số Đếm Trong Tiếng Pháp

By | 1 Tháng Chín, 2016

Sau Đây Chuẩn châu âu sẽ giới thiệu cho các bạn về số đếm trong tiếng pháp

 Le chiffre, qu’est-ce que c’est ? è Số Lượng , Nó là Gì

Trong Tiếng Pháp con số này là một biểu tượng hoặc ký tự dùng để viết các con số trong một hệ thống danh sách . Hiện nay , chúng tôi sử dụng chữ số Ả Rập ( 1 , 2, 3, vv ) và trong một số trường hợp chữ số La Mã (I, II , III , IV , vv ) 

Et le nombre ? è Và số lượng ?

Tronng tiếng Pháp Số lượng bao gồm các con số. Những con số làm việc như là yếu tố quyết định và chúng được gọi là các tính từ kỹ thuật số. Có số đếm và số thứ tự .

 Mais à quoi servent les nombres cardinaux ? è Những con số hồng y là gì ?

 Trong Tiếng Pháp Những Con  số này phản ánh số lượng. Lịch Thi chứng chỉ tiếng Pháp Cấp tốc

Voici les nombres cardinaux : è Ở đây là những số đếm L’orthographe è Chính tả 

Các dấu gạch ngang ( -) giữa hàng chục và hàng đơn vị . Ví dụ: ( 23 ) hai mươi ba / hai ba đơn vị chụcAND kết hợp : từ mười một. Ví dụ: ( 31 ) ba mươi mốt80 tám mươi viết với chữ S, nhưng khi một số sau tám mươi , chữ S không được viết : tám mươi ba100 phần trăm nhưng 200 hai trăm , ba trăm 300 , vv được viết với -S nếu không có số sau nhưng nếu số sau chữ S không được viết : 200- 201- hai trăm nhưng 201 .Một triệu đồng đến một tỷ đồng nhưng 2 triệu – hai triệu, 3.000.000-3.000.000 , bốn triệu 4000 000- 4200 000- 4.200.000 . 3 tỷ , ba tỉ 2.100.300 000- hai tỷ 100.300.000 . 

La prononciation è Phát Âm
Các con số 5 , 6, 8 , 10, 20 thay đổi phát âm của họ khi họ được theo sau bởi một tên bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm Bảy ( 7 ) không được phát âm nhưng vẫn p t Để thể hiện 09:00 V luôn phát âm thay vì F nhưng trong những trường hợp khác, nó luôn luôn là F. 

L’emploi è ==> Việc Làm

Để đếm : một, hai , ba … vv Để thể hiện ngày : trên 2014/12/02 – Chúng tôi là ngày 12 tháng 2 2014 Muốn nói chuyện của các vị vua của nước Pháp : cho các vị vua đầu tiên của tên: đầu tiên Francis . Đối với những người khác : Henry IV ( bốn) ; Louis XIV ( mười bốn ) NHƯNG Charles V ( V / 5 ) .

Pageface : thi chứng chỉ tiếng pháp cấp tốc

Nguồn : http://chuanchauau.edu.vn/tai-lieu/tieng-phap/so-dem-trong-tieng-phap-522

(Lượt xem: 2, Lượt xem trong ngày: 1)