Tình hình an toàn lao động trong ngành xây dựng

By | 26 Tháng Chín, 2016

Ngành xây dựng là ngành  khá vất vả vag guy hiểm phải làm việc trên công trường với đặc thù công việc khác với các ngành khác. Theo con số thống kê từ Sở lao động có rất nhiều công trình xây dựng phi phạm công tác an toàn vệ sinh lao động mà nghị định mới quy định. Chưa kể, nhiều công trình hiện nay sử dụng lao động phổ thông chưa qua đào tạo, làm theo thời vụ nên còn thiếu kiến thức về kỹ thuật và an toàn lao động. Trong khi đó, công tác giám sát, thanh kiểm tra lại buông lỏng nên TNLĐ dễ xảy ra. Do đó, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải cần đánh giá lại biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công.

Để khăc phục tình trạng đó cần nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động. Tuyên truyền phổ biến rộng hơn các khóa học an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động để mọi người có thể tham gia học và nắm rõ các nguyên tắc trong khi làm việc. Trong khi làm việc cần có các thẻ đã tham gia lớphuấn luyện an toàn lao động  và chứng chỉ an toàn lao động mới có thể đảm bảo an toàn lao động tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Cục Giám định, Bộ Xây dựng, bên cạnh nhận thức chưa đầy đủ của người lao động thì nguyên nhân cơ bản khiến tình trạng TNLĐ vẫn ở mức cao là từ ý thức của người sử dụng lao động. Các vụ tai nạn vừa qua cũng mới chỉ quy lỗi cho người lao động, trong khi trách nhiệm thuộc về nhà thầu, giám sát, thiết kế thì chưa xử lý được. Vì vậy, việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc tại công trường. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê tình hình TNLĐ trong ngành xây dựng để cơ quan chức năng đề xuất những chính sách, biện pháp kịp thời, hữu hiệu giảm thiểu TNLĐ.

(Lượt xem: 3, Lượt xem trong ngày: 1)