Vấn đề an toàn lao động có thực quan trọng đối với doanh nghiệp

By | 14 Tháng Chín, 2016

Hiện nay doanh nghiệp nào cũng quan tâm tới công tác an toàn lao động đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất hay làm việc với các thiết bị nguy hiểm và độc hại. Nghị định 44/2016 cũng có các điều luật quy định chặt về vấn đề an toàn lao động.

Với các công nhân lao động phải có thẻ an toàn lao động để lưu hành nội bộ trong doanh nghiệp còn đối với những người như giám đốc, quản lý thì bắt buộc phải có chứng chỉ an toàn lao động và lưu hành nội bộ.

Nhưng đa số người lao động trong doanh nghiệp sản xuất là người người có xuất thân từ nông dân  và chưa hề qua đào tạo   nghề nghiệp. Vì thế ý thức chấp hành quy định về vấn đề an toàn lao động chưa tốt.  Về phía doanh nghiệp , người sử dụng lao động lai có suy nghĩ bỏ ra chi phí  lớn cho công nhân viên học về  cáckhóa học  huấn luyện an toàn lao động, qua các lớp huấn luyện an toàn lao động và thời gian nhiều cho việc đó sẽ mất đi thời gian lao động làm việc hiệu suất không cao.

Mà chưa nhìn thấy được  tầm quan trọng của việc an toàn lao động  cho nên đã làm với hình thức đối phó cho có. Một doanh nghiệp phát triển bền vững  thì yếu tố đóng góp vào đó có nhiều yếu tố bên cạnh đó vấn đề an toàn lao động là một khía cạnh lớn đáng được quan tâm vì khi  vấn đề an toàn lao động của mọi người công nhân được đảm bảo thì mọi người mới an tâm và chú tâm vào làm việc và từ đó sẽ tập trung và làm không lo lắng vấn đề gì cả. Từ đó hiệu suất công việc sẽ được nâng cao hơn

Mặt khác, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Lao động, Luật ATVSLĐ để chủ sử dụng lao động và người lao động ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các DN, xử phạt nghiêm minh đối với những đơn vị vi phạm. Đặc biệt, phải hạn chế cấp phép thành lập DN đối với những đơn vị sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu. Với những nhà máy mới đưa vào hoạt động, các cơ quan chức năng cũng phải yêu cầu lập hồ sơ vệ sinh lao động. Bởi trong quá trình khảo sát lập hồ sơ vệ sinh lao động, các đơn vị sẽ phát hiện những yếu tố về môi trường lao động, khí hậu, hóa chất, hơi khí độc… để có giải pháp ngăn chặn, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

(Lượt xem: 2, Lượt xem trong ngày: 1)