VNSKILLS CHIA SẺ KIẾN THỨC PHOTOSHOP

By | 7 Tháng Chín, 2016

Kiến thức cơ bản khi tham gia khóa đào tạo photoshop

Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết

1. Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
– Chọn vùng ảnh bằng dải màu (chủ yếu được ứng dụng khi cần hiệu chỉnh các ảnh có cùng một dải màu đòng nhất).
  Chọn Select -> Color Range (hiện hộp thoại)
 
  + Select: Lựa chọn màu ứng với vùng cần chọn (Sampled Color <=> chọn chung)
  + Fuzziness: Nói rộng hoặc thu hẹp dải màu chọn (bấm kéo chuột vào thanh trượt)
  + Bấm chuột vào vùng màu trên ảnh đểlựa chọn -> OK

– Hiệu chỉnh biên chọn
  Chọn Select -> Modify cho các lựa chọn:
 
  + Boder: Chuyển biên chọn thành vùng biên chọn (nhập vào giá trị Width <=> độ dày)
  + Smooth: Tạo độ mịn cho đường biên chọn (nhập vào giá trị Sample Radius <=> bán kính mịn)
  + Expand: Nới rộng vùng chọn (nhập giá trị Expand by <=> số điểm ảnh nới rộng)
  + Contract: Thu hẹp vùng chọn (nhập giá trị Contract By <=> số điểm ảnh thu hẹp)
– Tạo độ mịn cho biên ảnh chọn
  Chọn Select -> Transform Selection, bấm kéo chuột tại các nút ở góc vùng chọn để phóng to, thu nhỏ hoặc xoay. Gõ Enter để chấp nhận – Esc để hủy bỏ hiệu chỉnh.

2. Lưu trữ và lấy lại vùng biên chọn
a. Lưu trữ vùng biên chọn
– Lưu trữ biên chọn mới
  + Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
  + Chọn Select -> Save Selection (hiện hộp thoại)

 

     Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (hiện hành hoặc New)
     Name: Tên của biên cần lưu
– Lưu thêm vùng chọn mới vào vùng đã ghi
  + Lựa chọn vùng cần thêm
  + Chọn Select -> Save Selection
     Document: Lựa File lưu trữ biên (hiện hành hoặc New)
     Chanel: Lựa tên cần lưu thêm
     Chọn Add To Chanel
– Loại bớt vùng chọn đã ghi
  + Xác định vùng chọn đã ghi cần loại bớt => chọn vùng cần loại bớt.
  + Chọn Select -> Save Selection
     Document: Lựa File lưu trữ biên (hiện hành hoặc New)
     Chanel: Lựa tên cần bớt
     Chọn Subtract From Chanel
– Ghi đè vùng chọn mới vào vùng đã ghi
  + Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
  + Chọn Select -> Save Selection
     Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (hiện hành hoặc New)
     Chanel: Lựa tên cần ghi đè
     Chọn Replace Chanel

b. Lấy lại vùng biên chọn đã lưu
– Chọn Select -> Load Selection (hiện hộp thoại)

 

  + Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (hiện hành hoặc New)
  + Chanel: Lựa chọn tên vùng cần lấy
  + Operation cho các lựa chọn:
     New Selection: Lấy thành vùng chọn mới
     Add To Selection: Thêm vào vùng chọn trước đó
     Subtract From Selection: Loại bớt vùng chọn trước theo phương pháp loại bỏ phần giao
     Intersect: Lấy giao của vùng hiện chọn với vùng đã lưu

3. Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh bằng công cụ
– Hiệu chỉnh độ mịn và tương phản của ảnh
  + Blur Tool – R: Tăng độ mịn cho vùng ảnh
  + Sharpen Tool – R: Tăng độ sắc của ảnh
  + Smudge Tool – R: Hòa trộn phân vạch giữa hai màu
– Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
  + Dodge Tool – O: Tăng độ sáng của ảnh
  + Burn Tool – O: Tăng độ tối của ảnh
  + Sponge Tool – O: Tạo độ mờ của ảnh
* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) và thay đổi áp lực (Pressure) của công cụ cho mỗi lần hiệu chỉnh.*

Trên đây là bài hướng dẫn thao tác hiệu chỉnh chi tiết với ảnh. Các bạn thực hành trực tiếp trên ảnh thành thạo. Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đổ màu cho ảnh nhé!

(Lượt xem: 1, Lượt xem trong ngày: 1)